Basic trends of social contributions development in Russia
( Pp. 234-237)

More about authors
Abramova Marina Sergeevna Moscow City Government University of Management. Consultant.
Financial and Accounting Consultants, Ltd
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article is devoted to the basic trends of social contributions development. The author offers a new social contributions idea based on necessary redistribution of liabilities on social contributions between employers and employees. The model determines an income-tax deduction on social contributions for employees.
How to Cite:
Abramova M.S., (2013), BASIC TRENDS OF SOCIAL CONTRIBUTIONS DEVELOPMENT IN RUSSIA. Business in Law, 5: 234-237.
Reference list:
Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii Elektronnyy resurs // Komp yuternaya spravochnaya pravovaya sistema Konsul tantPlyus.
Federal nyy zakona ot 19.06.2000 № 82-FZ O minimal nom razmere oplaty truda Elektronnyy resurs // Komp yuternaya spravochnaya pravovaya sistema Konsul tantPlyus.
Prognoz dolgosrochnogo sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda Elektronnyy resurs . Rezhim dostupa: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70209010 (data obrashcheniya: 25.12.2012).
Dannye Federal noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki. Rezhim dostupa: http://www.gks.ru (data obrashcheniya: 10.08.2013).
Doklad MOT Sotsial noe obespechenie v mire v 2010-2011 gg. (World Social Security Report 2010/11) Elektronnyy resurs . Rezhim dostupa: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms 146566.pdf (data obrashcheniya: 23.10.2012).
Issledovanie Vsemirnogo banka, kompanii PWC i MFK Uplata nalogov v 2013 godu (Paying taxes 2013) Elektronnyy resurs . Rezhim dostupa: www.pwc.com/payingtaxes (data obrashcheniya: 12.07.2013).
Keywords:
insurance premiums, premium rates, factors, affect insurance premiums, the model of formation of insurance premiums, criterion ratio of payment of insurance premiums.