POTENTIAL OF ETHNOECONOMY OF THE SOUTHERN MACROREGION IN DEVELOPMENT OF AGROGOROD, AS PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL SPATIAL INNOVATION
( Pp. 64-67)

More about authors
Klochko Elena N. doktor ekonomicheskih nauk, docent, professor kafedry ekonomiki
the Southern institute of management Krasnodar Prokhorova Viktoria V. d-r ekon. nauk, docent, zaveduyuschiy kafedroy proizvodstvennogo menedzhmenta i ekonomiki otrasley narodnogo hozyaystva
Kuban State Technological University, Krasnodar
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Article is devoted to special sector of economy of our country - to ethnoeconomy in which the «dozing» potential of the southern subjects of Russia is concentrated. The ethnoeconomy of the Southern macroregion is capable to perceive innovations, to act as a vector for start of large-scale investment processes, to become a basis in development of entrepreneurship. During research it is revealed that the ethnoeconomy acts as a structure-forming framework of the agrarian sphere of economy of the Southern makroregin, creates local clusters in economic space of the researched macroregion, creates special territorial «zones» in which there is a generation of entrepreneurial potential of ethnoses, and promotes smoothing of negative impacts of crisis processes on regional economy. Authors have determined the outlined tendency to increase in agrarian forms of managing, which is not surprising in the conditions of stagnation of economy of Russia. Traditional environmental management has given the line items to agrarian forms of managing. Research of ethnoeconomy of North Caucasus federal district allows to draw a conclusion on need of its accounting on meso - level in the conditions of change of model of growth, and comparison of structure of economy and dynamics of indicators with average Russian demonstrates agrarian orientation of economic systems of the Southern macroregion. It is revealed that development of agrarian sector of the Southern macroregion in modern economic conditions is most reasonable on the basis of integration, cooperation and forming of production and technological spatial educations since similar forms of associations in the territory provide high-quality changes in system of reproduction. Development of agrogorod in space of the Southern macroregion is the innovation promoting stimulation of inflow of investments in new and upgrade of the existing productions. Forming of agrogorod will provide development of cultivation of environmentally friendly food products, will give the chance to take positions of the leading supplier of vegerable-growing and plodovinogradny products, will promote ensuring food security of the republics of the North Caucasus. Offers and recommendations for process of creation of agrogorod promote activization of the transformational processes proceeding in Russia aimed at the innovative development of domestic economy.
How to Cite:
Klochko E.N., Prokhorova V.V., (2016), POTENTIAL OF ETHNOECONOMY OF THE SOUTHERN MACROREGION IN DEVELOPMENT OF AGROGOROD, AS PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL SPATIAL INNOVATION. Business in Law, 4 => 64-67.
Reference list:
Zakharova E.N., Borovkina L.I. Formirovanie agroklasterov kak perspektivnyy instrument investitsionnogo razvitiya regional nogo APK // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika. - 2011. - № 3. - S. 167-176
Zakharova E.N., Bartashevich A.A. Upravlenie ekologo-ekonomicheskimi riskami v sisteme instrumentov regional nogo ustoychivogo razvitiya // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika. - 2011. - № 4. - S. 79-88
Zakharova E.N. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy agrarnoy sfery regiona na osnove razvitiya klyuchevykh kompetentsiy. - Maykop, 2009. - 158 s.
Mikhaylova L.I., Zamyatina N.V. Formirovanie predprinimatel skogo potentsiala kak osnovnaya sostavlyayushchaya effektivnogo sel skogo razvitiya. - Nikonovskie chteniya. - 2006. - № 11. - S. 494-497.
Panikarova S.V. Granitsy i struktura etnoekonomiki regiona // Regional naya ekonomika: teoriya i praktika. - 2011. - № 39. - S. 41
Prokhorova V.V., Klochko E.N. Konkurentosposobnost regional nykh ekonomicheskikh sistem // Predstavitel naya vlast - XXI vek: zakonodatel stvo, kommentarii, problemy. - 2015. - № 5-6. - S. 43-46.
Prokhorova V.V., CHernyavskaya S.A. Subregional nye aspekty strukturizatsii khozyaystvennogo prostranstva sovremennoy Rossii // Biznes v zakone. Ekonomiko-yuridicheskiy zhurnal. - 2010. - № 1. - S. 235-237
Regiony Rossii. Sotsial no-ekonomicheskie pokazateli 2015. Statisticheskiy sbornik. Elektronnyy resurs www. gks.ru
SHumpeter Y.A. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya: Per. s angl. / Pod. red. V.S. Avtonomova. - M.: Ekonomika, 1995.
Elena N. Zakharova, Victoria V. Prokhorova, Fedor V. Shutilov, Elena N. Klochko. Modern Tendencies of Cluster Development of Regional Economic Systems // Mediterranean Journal of Social Sciences; Vol. 6; No 5; S3, 2015 R. 154-163.
Keywords:
agrogorod, rural regions, the ethnical economy, the agrarian way of managing.


Related Articles