METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF NEW AND IMPROVEMENT OF EXISTING AND DEVELOPING LOCAL MARKETS (FOR EXAMPLE, AGRICULTURAL, NUTRITIONAL, ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES)
( Pp. 173-177)

More about authors
Novoselov Sergey N. zav. kafedroy «Ekonomika i upravlenie socialno-ekonomicheskimi sistemami», d-r ekon. nauk, d-r s.-h. nauk, professor
FGBOU VPO "Moscow state University of food productions", Moscow
Abstract:
In the article the basic problems of transition to sustainable forms of development of economy of region. Based on these studies, using mathematical and statistical methods to examine the extent of the influence of the market of environmental goods and services on the value of gross regional product and set the main approaches to the definition of the quantitative characteristics of this market.
How to Cite:
Novoselov S.N., (2013), METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF NEW AND IMPROVEMENT OF EXISTING AND DEVELOPING LOCAL MARKETS (FOR EXAMPLE, AGRICULTURAL, NUTRITIONAL, ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES). Business in Law, 4 => 173-177.
Reference list:
Vystuplenie D.A. Medvedeva na tret ey sessii plenarnogo zasedaniya Konferentsii OON po ustoychivomu razvitiyu Rio 20 // http://government.ru/docs/19427/ 8
Morozova O. V. Formirovanie mekhanizma ustoychivogo ekonomicheskogo razvitiya regiona. Minsk: UO Belorusskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet , 2011. 24 s.
Gutman G.V., Miroedov A.A., Fedin S.V. Upravlenie regional noy ekonomikoy. M.: Finansy i statistika, 2001. 176 s.
Trunova E.YU. Ekologo-ekonomicheskie metody ustoychivogo razvitiya regiona (na primere Samarskoy oblasti).Sankt-Peterburg. FGBOU VPO Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet servisa i ekonomiki , 2013. 19 s.
Navstrechu zelenoy ekonomike : puti k ustoychivomu razvitiyu i iskoreneniyu bednosti. M.: YUNEP, 2011.
Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiyskoy Federatsii za 2013 g. / Pod obshchey redaktsiey S.N. Bobyleva / Dizayn-maket, dopechatnaya podgotovka, pechat : OOO RA IL F , 2013. 202 s.
Novoselov S.N. Stanovlenie rynka ekologicheskikh uslug: problemy genezisa, tendentsii i perspektivy. Ekologicheskoe predprinimatel stvo.V kn.: Organizatsionno-ekonomicheskie aspekty genezisa, formirovaniya, planirovaniya i razvitiya sfery uslug.SHakhty: YURGUES, 2011.8,0/1,0 p.l.
Novoselov S.N. Osnovnye problemy formirovaniya i razvitiya rynka ekologicheskikh tovarov i uslug// Sotsial nye i gumanitarnye nauki.-2013.-№1. -0,5 p.l.
Keywords:
region, sustainable regional development, regional socio-economic system, the local market for environmental goods and services.


Related Articles

Sociopolitical research Pages: 20-35 DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-5-20-35 Issue №17538
Dynamics of student protest moods in the regional context: At the example of Primorsky region
dynamics protest protest mood protest potential protest activity
Show more
WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 214-217 Issue №2286
THE WEB OPGANIZATIoNS IN THE EVOLUTION OF REGIONAL ECONOMICAL SISTEMS
the network organization region development economic system
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 172-175 Issue №4641
TO THE QUESTION OF THE CURRENT AND PERSPECTIVE TRENDS IDENTIFICATION OF DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOUR MARKET AND LABOUR POTENTIAL REALIZATION ON THE BASIS OF COMPETITIVE STRATEGY FORMATION
region regional development the labour market employment gender policy
Show more
12. OTHER Pages: 164-169 Issue №2490
The rule of law in the units of internal affairs bodies and their regulation
administrative security office citizen discipline
Show more
5.2.4. FINANCE Pages: 270-275 Issue №20773
Regional Features of Tax Administration (Example of Kaliningrad Region)
tax region regional policy tax policy regional economy
Show more
12. OTHER Pages: 196-198 Issue №5694
POLITICAL KONFLIKTOGENNOST RELATIONS «CENTER-REGION» (THE CASE OF THE FRENCH REPUBLIC)
center region regional policy conflict conflicts
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 168-172 Issue №2928
DIRECTIONS OF SOLVING THE PROBLEM OF ENSURING STABLE AND BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION
region regional development regional socio-economic system balance resistance
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 209-211 Issue №10779
THE IDENTIFICATION OF TRENDS AND SPECIFICS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL EDUCATION, MULTILEVEL EDUCATIONAL COMPLEXES
region education regional development trends and patterns
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 191-193 Issue №2928
THE PROBLEM OF LOW COMPETITIVENESS OF THE REGION KMV ON THE WORLD MARKET OF TOURIST SERVICES AND POSSIBLE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Globalization region competitiveness recreation and tourism services
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 202-205 Issue №2928
THE FORMATION OF EFFECTIVE DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETS
Region the real estate market sustainable development real estate transactions
Show more