INVESTIGATION THE PROCESSES OF FORMATION, FUNCTIONING AND INTERACTION OF LOCAL MARKETS
( Pp. 98-100)

More about authors
Novoselov Sergey N. zav. kafedroy «Ekonomika i upravlenie socialno-ekonomicheskimi sistemami», d-r ekon. nauk, d-r s.-h. nauk, professor
FGBOU VPO "Moscow state University of food productions", Moscow
Abstract:
In the article the basic problems of development of local (regional) markets. Examines the role of factors, principles and components of the structure of the local (regional) market.
How to Cite:
Novoselov S.N., (2013), INVESTIGATION THE PROCESSES OF FORMATION, FUNCTIONING AND INTERACTION OF LOCAL MARKETS. Business in Law, 4 => 98-100.
Reference list:
Novoselova N.N. Napravleniya effektivnogo ispol zovaniya obrazovatel nogo, nauchno-tekhnicheskogo i innovatsionnogo potentsialov dlya resheniya sotsial no-ekonomicheskikh zadach v regione// Inzhenernyy vestnik Dona: elektronnyy nauchno-innovatsionnyy zhurnal.-2011, №1// http://www.ivdon.ru
Novoselov S.N. Formirovanie institutsional nogo mekhanizma ustoychivogo razvitiya predpriyatiy sfery uslug v ekologo-orientirovannoy ekonomike// Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. 2012. №3(2).S.238-242.
Keywords:
region, regional development, local market, resistance.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 16-22 DOI: 10.33693/2541-8025-2020-16-6-16-22 Issue №17852
Methodological issues of megalopolis management
public administration megalopolis regional development integrated development self-organization
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 172-175 Issue №4641
TO THE QUESTION OF THE CURRENT AND PERSPECTIVE TRENDS IDENTIFICATION OF DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOUR MARKET AND LABOUR POTENTIAL REALIZATION ON THE BASIS OF COMPETITIVE STRATEGY FORMATION
region regional development the labour market employment gender policy
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 209-211 Issue №10779
THE IDENTIFICATION OF TRENDS AND SPECIFICS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL EDUCATION, MULTILEVEL EDUCATIONAL COMPLEXES
region education regional development trends and patterns
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 173-177 Issue №2928
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF NEW AND IMPROVEMENT OF EXISTING AND DEVELOPING LOCAL MARKETS (FOR EXAMPLE, AGRICULTURAL, NUTRITIONAL, ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES)
region sustainable regional development regional socio-economic system the local market for environmental goods and services
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 168-172 Issue №2928
DIRECTIONS OF SOLVING THE PROBLEM OF ENSURING STABLE AND BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION
region regional development regional socio-economic system balance resistance
Show more
12. OTHER Pages: 196-198 Issue №5694
POLITICAL KONFLIKTOGENNOST RELATIONS «CENTER-REGION» (THE CASE OF THE FRENCH REPUBLIC)
center region regional policy conflict conflicts
Show more
5.2.4. FINANCE Pages: 270-275 Issue №20773
Regional Features of Tax Administration (Example of Kaliningrad Region)
tax region regional policy tax policy regional economy
Show more
12. OTHER Pages: 164-169 Issue №2490
The rule of law in the units of internal affairs bodies and their regulation
administrative security office citizen discipline
Show more
13. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 192-196 Issue №6062
IMPACT OF QUALITY SYSTEM TO ENSURE THE SUSTAINABILITY OF THE COMPANY
quality system resistance technical regulations quality costs
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 202-205 Issue №2928
THE FORMATION OF EFFECTIVE DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETS
Region the real estate market sustainable development real estate transactions
Show more