GENERATING CONDITIONS AND SOURCES OF ECONOMIC REVITALISATION AND GROWTH OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY
( Pp. 144-146)

More about authors
Konovalova Kristina Yurievna aspirant
North-Caucasus Institute − branch of the Russian public service Academy, city of Pyatigorsk Danchenko Nadezhda Viktorovna dekan fakulteta ekonomiki i upravleniya, docent kaf. Ekonomiki i upravleniya na predpriyatii, kand.ekon.nauk
Federal state Autonomous educational institution of higher professional education "North-Caucasian Federal University, Pyatigorsk
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article discusses a number of theoretical approaches to the study of issues to ensure the effective development of the regional economy on the basis of a rational investment policy. Justified mechanisms of state regulation of investments in the region.
How to Cite:
Konovalova K.Y., Danchenko N.V., (2014), GENERATING CONDITIONS AND SOURCES OF ECONOMIC REVITALISATION AND GROWTH OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY. Business in Law, 3: 144-146.
Reference list:
Mamchenko, O.P. Investitsionnyy menedzhment Tekst / O.P. Mamchenko, I.S. Mezhov, YU.I. Rastova. - 2-e izd. - M.: KnoRus, 2008. - 400s.
Korchagin, YU.A. Investitsionnaya strategiya Tekst / YU.A. Korchagin. - Rostov n/D.: Feniks, 2006. - 315s.
Novoselova, N.N. Sovershenstvovanie federal noy i regional noy politiki v otdel nykh sektorakh ekonomiki Tekst / N.N. Novoselova, S.N. Novoselov; Glava 2.5. v monografii Sotsial no-ekonomicheskie aspekty razvitiya Severo-Kavkazskogo federal nogo okruga . Stavropol : OOO Izdatel sko-informatsionnyy tsentr Fabula , 2010. - 367s.
Lakhmetkina, N.I. Investitsionnaya strategiya predpriyatiya Tekst / N.I. Lakhmetkina. - 4-e. izd. M.: KnoRus, 2008. - 232s.
Korchagin, YU.A. Investitsionnaya strategiya Tekst / YU.A. Korchagin. - Rostov n/D.: Feniks, 2006. - 315s.
Danchenko N.V., Kovalenko A.A. Realizatsiya strategii sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya ekologo-rekreatsionnogo regiona KMV v napravlenii modernizatsii // Biznes v zakone.- 2012.- №6 s. 342-345
Keywords:
regional economy, socio-economic policy, sustainable development, investment policy, investment activity.