GENERATING CONDITIONS AND SOURCES OF ECONOMIC REVITALISATION AND GROWTH OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY
( Pp. 144-146)

More about authors
Konovalova Kristina Yurievna aspirant
North-Caucasus Institute − branch of the Russian public service Academy, city of Pyatigorsk Danchenko Nadezhda Viktorovna dekan fakulteta ekonomiki i upravleniya, docent kaf. Ekonomiki i upravleniya na predpriyatii, kand.ekon.nauk
Federal state Autonomous educational institution of higher professional education "North-Caucasian Federal University, Pyatigorsk
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article discusses a number of theoretical approaches to the study of issues to ensure the effective development of the regional economy on the basis of a rational investment policy. Justified mechanisms of state regulation of investments in the region.
How to Cite:
Konovalova K.Y., Danchenko N.V., (2014), GENERATING CONDITIONS AND SOURCES OF ECONOMIC REVITALISATION AND GROWTH OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY. Business in Law, 3 => 144-146.
Reference list:
Mamchenko, O.P. Investitsionnyy menedzhment Tekst / O.P. Mamchenko, I.S. Mezhov, YU.I. Rastova. - 2-e izd. - M.: KnoRus, 2008. - 400s.
Korchagin, YU.A. Investitsionnaya strategiya Tekst / YU.A. Korchagin. - Rostov n/D.: Feniks, 2006. - 315s.
Novoselova, N.N. Sovershenstvovanie federal noy i regional noy politiki v otdel nykh sektorakh ekonomiki Tekst / N.N. Novoselova, S.N. Novoselov; Glava 2.5. v monografii Sotsial no-ekonomicheskie aspekty razvitiya Severo-Kavkazskogo federal nogo okruga . Stavropol : OOO Izdatel sko-informatsionnyy tsentr Fabula , 2010. - 367s.
Lakhmetkina, N.I. Investitsionnaya strategiya predpriyatiya Tekst / N.I. Lakhmetkina. - 4-e. izd. M.: KnoRus, 2008. - 232s.
Korchagin, YU.A. Investitsionnaya strategiya Tekst / YU.A. Korchagin. - Rostov n/D.: Feniks, 2006. - 315s.
Danchenko N.V., Kovalenko A.A. Realizatsiya strategii sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya ekologo-rekreatsionnogo regiona KMV v napravlenii modernizatsii // Biznes v zakone.- 2012.- №6 s. 342-345
Keywords:
regional economy, socio-economic policy, sustainable development, investment policy, investment activity.


Related Articles

Issue №18861
Global political agenda of sustainable development in agricultural land use amid mounting global challenges
sustainable development COVID-19 UN sustainable development goals global governance paradigms of agricultural land use
Show more
Issue №18758
Sustainable development of economic entities: state and prospects of development
sustainable development economic entities non-financial reporting ecosystems
Show more
Issue №17684
Gender and Sustainability: Evolution of Discourse and Feminist Critique of Sustainable Development
UN gender policy sustainable development feminism global climate change
Show more
Issue №8134
«GREENING» OF THE WORLD FINANCIAL SYSTEM: NEW TENDENCIES IN THE WORLD BANK’S ACTIVITY
sustainable development "green" economy "green" economic growth "green" bonds efficiency
Show more
Issue №19821
Modernization of the Work of Territorial Tax Authorities in the Context of a Pandemic
tax region regional policy tax benefits regional economy
Show more
Issue №12435
ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS DIRECTION OF ECOLOGICAL FUNCTION OF THE STATE
the functions of the state ecological function sustainable development environmental protection environmental policy
Show more
Issue №6252
DEVELOPMENT'S HISTORY OF INVESTMENT ACTIVITY AND INNOVATIONS CONCEPTS
investment innovation investment activity capital investments the history of investment and innovation
Show more
Issue №3758
PRINCIPLES, FACTORS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDUSTRY
industry sustainable development potential priorities
Show more
Issue №20866
Social Tension as One of the Key Aspects of the ESG Principles System
social tension ESG principles social trust social expectations sustainable development
Show more
Issue №8134
ENVIRONMENTAL INNOVATION AS A TOOL FOR REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT
sustainable development innovation greening ecological-economic system cluster model
Show more