LEGAL NATURE OF THE ACTS OF PRESIDENT REPUBLIC OF TAJIKISTAN
( Pp. 109-112)

More about authors
Kamolov I. I. k.yu.n, docent kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava yuridicheskogo fakulteta
Tajik National University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In this article system is considered the legal nature of acts of the President of the Republic of Tajikistan in the system of legal acts of the Republic of Tajikistan. Author analyzing the ratio of regulatory legal acts of the President of the Republic of Tajikistan on legal acts and the legal consequence of the annual messages of the President form of his act
How to Cite:
Kamolov I.I., (2014), LEGAL NATURE OF THE ACTS OF PRESIDENT REPUBLIC OF TAJIKISTAN. Business in Law, 2 => 109-112.
Reference list:
wikipedia.ru /Svobodnyy slovar .
Razzakov B.KH. Prezident Respubliki Tadzhikistan - glava ispolnitel noy vlasti.- Dushanbe, 2010.- S.93 (na tadzh.yaz.).
Kukanov A.Z. Forma pravleniya gosudarstva Tadzhikistan. Diss . Na soiskanie uchennoy stepeni kand yurid nauk. Dushanbe 2012. 180.s.
Imomov A.I. Organy gosudarstvennoy vlasti Tadzhikistana.- Dushanbe, 2007.- S. 41. (na tadzh. yaz.).
Mazurov A.V. Ukazy Prezidenta Rossiyskoy Federatsii kak istochnik prava. Problemy teorii i praktiki. M., 1999. 172 s.
Dal V. I. Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka // Moskva, Gosudarstvennoe izdatel stvo inostrannykh slovarey , 1955, t. 4, s. 480 481.
Korkunov N.M. Ukazy i zakony. S Peterburg. 1894. S.7.
Seleznev G. N. Vsya vlast zakonu // Moskva, 1997, s. 62.
Kudryavtsev V. N., Vasil ev A. M. Pravo: razvitie obshchego ponyatiya // Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1985, № 7, s. 7.
Polenina S. V., Sil chenko N. V. Nauchnye osnovy tipologii normativno-pravovykh aktov v SSSR // Moskva, Nauka , 1987, s. 33.
Lupandina O.A. Informatsionnaya izbytochnost v tekstakh normativnykh pravovykh aktov. Dis. na soiskanie Kand. YUrid. Nauk .Rostov, 2001. S.155.
Takhirov F.T. Politiko-pravovoe znachenie poslaniya Prezidenta // Narodnaya gazeta ot 30 iyul.2005.- № 29.
Makhmudov M., Sativaldyev R. Zakonodatel naya initsiativa Prezidenta Respubliki Tadzhikistan i eye znachenie v razvitii nezavisimogo gosudarstva. -Dushanbe, 2011.- S. 21. (na tadzh. yaz.).
Keywords:
President, regulatory act, message, the decree.


Related Articles

Issue №6252
LAWMAKING: A THEORY QUESTION
regulatory act the law lawmaking law-making the legislative process
Show more
Issue №4285
ON THE DETERMINATION OF CERTAIN COMMON CRITERIA DELIMITATION OF POWERS PRESIDENT AND GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
criteria the criteria for distinguishing the types of criteria powers President
Show more
Issue №11007
SANCTION PROCESS IN FORMAT OF HYBRID WAR AGAINST RUSSIA, OR REFLECTIONS ABOUT ACT, ADOPTED BY US CONGRESS ON JULY 25, 2017
biological warfare elections hybrid warfare the law information-psychological war
Show more
Issue №4285
Legal regulation of maternal and child health in the reign of Catherine II
babies guardians the Trustees midwives foundling hospital
Show more
Issue №19520
Analysis of Intrabranch and Legal Regulation of Artificial Intelligence Technologies Using the Example of International Experience, the Experience of Foreign Countries and the Russian Federation
artificial intelligence regulatory act law draft law strategy
Show more
Issue №6158
THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A SUBJECT OF LEGISLATIVE INITIATIVE
legislative initiative President the head of state the bill rulemaking
Show more
Issue №2418
СООБЩЕНИЕ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
message crime the objective side of the crime the signs of the objective side of the crime
Show more
Issue №11287
PROBLEMS OF INSTITUTE OF PRESIDENCY IN RUSSIA
The Constitution President the government authority the institution of the presidency
Show more
Issue №5518
MODERN ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEASURES IN RANGE OF LEGAL POWERS OF SUBJECTS DEFINITION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF THE FOREIGN ECONOMIC AND OTHER RELATIONS (SUPPRESSION OF CORRUPTION FACTORS)
act security budget external the state
Show more
Issue №3758
LEGAL NATURE OF THE ACTS OF PRESIDENT REPUBLIC OF TAJIKISTAN
President regulatory act message the decree
Show more