LEGAL NATURE OF THE ACTS OF PRESIDENT REPUBLIC OF TAJIKISTAN
( Pp. 109-112)

More about authors
Kamolov I. I. k.yu.n, docent kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava yuridicheskogo fakulteta
Tajik National University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In this article system is considered the legal nature of acts of the President of the Republic of Tajikistan in the system of legal acts of the Republic of Tajikistan. Author analyzing the ratio of regulatory legal acts of the President of the Republic of Tajikistan on legal acts and the legal consequence of the annual messages of the President form of his act
How to Cite:
Kamolov I.I., (2014), LEGAL NATURE OF THE ACTS OF PRESIDENT REPUBLIC OF TAJIKISTAN. Business in Law, 2: 109-112.
Reference list:
wikipedia.ru /Svobodnyy slovar .
Razzakov B.KH. Prezident Respubliki Tadzhikistan - glava ispolnitel noy vlasti.- Dushanbe, 2010.- S.93 (na tadzh.yaz.).
Kukanov A.Z. Forma pravleniya gosudarstva Tadzhikistan. Diss . Na soiskanie uchennoy stepeni kand yurid nauk. Dushanbe 2012. 180.s.
Imomov A.I. Organy gosudarstvennoy vlasti Tadzhikistana.- Dushanbe, 2007.- S. 41. (na tadzh. yaz.).
Mazurov A.V. Ukazy Prezidenta Rossiyskoy Federatsii kak istochnik prava. Problemy teorii i praktiki. M., 1999. 172 s.
Dal V. I. Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka // Moskva, Gosudarstvennoe izdatel stvo inostrannykh slovarey , 1955, t. 4, s. 480 481.
Korkunov N.M. Ukazy i zakony. S Peterburg. 1894. S.7.
Seleznev G. N. Vsya vlast zakonu // Moskva, 1997, s. 62.
Kudryavtsev V. N., Vasil ev A. M. Pravo: razvitie obshchego ponyatiya // Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1985, № 7, s. 7.
Polenina S. V., Sil chenko N. V. Nauchnye osnovy tipologii normativno-pravovykh aktov v SSSR // Moskva, Nauka , 1987, s. 33.
Lupandina O.A. Informatsionnaya izbytochnost v tekstakh normativnykh pravovykh aktov. Dis. na soiskanie Kand. YUrid. Nauk .Rostov, 2001. S.155.
Takhirov F.T. Politiko-pravovoe znachenie poslaniya Prezidenta // Narodnaya gazeta ot 30 iyul.2005.- № 29.
Makhmudov M., Sativaldyev R. Zakonodatel naya initsiativa Prezidenta Respubliki Tadzhikistan i eye znachenie v razvitii nezavisimogo gosudarstva. -Dushanbe, 2011.- S. 21. (na tadzh. yaz.).
Keywords:
President, regulatory act, message, the decree.