Понятие «объединения государств»: теоретико-методологический аспект
( Pp. 49-52)

More about authors
Hachirova Diana Krimovna aspirantka Stavropolskogo gosudarstvennogo universiteta
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In this article, author analyzes common theoretical aspects of problem of correlation of meanings: «unity of countries», «interstate unities». There are shown common approaches to identify signs of unity of countries through integration category.
How to Cite:
Hachirova D.K., (2013), ПОНЯТИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Business in Law, 2: 49-52.
Reference list:
Voytenko O.V. Ponyatie gosudarstvennogo obrazovaniya (k postanovke problemy)//Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. 2005. № 6.
Ellinek G. Obshchee uchenie o gosudarstve. SPb., 1908.
Pravovaya zhizn v sovremennoy Rossii: teoretiko-metodologicheskiy aspekt / Pod red. N.I. Matuzova i A.V. Mal ko. Saratov, 2005.
Tikhomirov YU.A. Kollizionnoe pravo. M., 2000.
Ushakov N.A. Gosudarstvo v sisteme mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniya. M., 1997.
Keywords:
public education, interstate Association, the Union of States, state sovereignty, the integration of States.