SOME FEATURES OF MONITORING OF INNOVATIVE POTENTIAL OF POLICE OFFICERS
( Pp. 307-308)

More about authors
Mashekuasheva Margarita Khasanbievna kand. psihol. nauk, docent kafedry GiGP
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Nalchik, Russia Kochesokova Zalina Kh. kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry specialnyh disciplin
North-Caucasian Advanced Training Institute (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
This paper deals with the problems of innovation in the professional activities of law enforcement officers, in particular, the relationship between people in the general activities and the ratio (setting) to the existing work. Detail the methods used to obtain empirical information on the objective facts, knowledge, opinions, estimates, conduct, monitoring susceptibility to innovation
How to Cite:
Mashekuasheva M.K., Kochesokova Z.K., (2014), SOME FEATURES OF MONITORING OF INNOVATIVE POTENTIAL OF POLICE OFFICERS. Business in Law, 2: 307-308.
Reference list:
Abramova G. S. Prakticheskaya psikhologiya. - M.: Akademicheskiy proekt, 2001.
Gagin T. V., Kozakevich S. S. Modeli NLP v rabote psikhologa. - M.: Psikhoterapiya, 2007
Kochyunas R. Osnovy psikhologicheskogo konsul tirovaniya. - M.: Akademicheskiy proekt, 1999.
Psikhologicheskiy slovar / Pod redaktsiey V. P. Zinchenko, B. G. Meshcheryakova. - M.: Pedagogika-Press, 1999. S. 212
Mashekuasheva M.KH., Kochesokova Z.KH. Aktual nye voprosy ispol zovaniya sotsial no - psikhologicheskikh treningov v deyatel nosti sotrudnikov pravookhranitel nykh organov. Materialy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Voprosy sovremennoy yurisprudentsii .- Novosibirsk: Izdatel stvo SiBAK , 2013
Keywords:
Police, monitoring, innovation, professional activities, observation, the survey, innovation, professionally relevant goals.