COST EVALUATION OF THE INTEGRATED METALLURGICAL COMPANY COST UNDER UNCERTAINITY
( Pp. 189-192)

More about authors
Estehina Irina Uralskoe otdelenie Rossiyskoy Akademii Nauk, aspirant Instituta ekonomiki, g. Ekaterinburg
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Today business requires decisions on coordinating strategy of development of the company and an operational management of all directions. In this article the approach to the integrated estimation of cost of the corporate company with help of actual today real options method and balanced scorecard is generalized and considered.
How to Cite:
Estehina I.., (2013), COST EVALUATION OF THE INTEGRATED METALLURGICAL COMPANY COST UNDER UNCERTAINITY. Business in Law, 2: 189-192.
Reference list:
Bukhvalov A. V. Real nye optsiony v menedzhmente: klassifikatsiya i prilozheniya // Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta №2, 2004. S. 27 56
Livitskiy M.A. Sistema sbalansirovannykh pokazateley nadezhnyy instrument dlya formirovaniya, opisaniya, realizatsii i monitoringa strategii predpriyatiya. http://www.tuv-sud.com.ua/ukraine/ua/informatsiia/publikatsii/sistiema sbalansirovannykh pokazatieliei 1
Ivashkovskaya I.V., Kukina E.B., Penkina I.V. Ekonomicheskaya dobavlennaya stoimost . Kontseptsii. Podkhody. Instrumenty. // Korporativnye finansy №2(14) 2010
Pilipenko A. A. Pilipenko D. R. Organizatsiya strategicheskogo ucheta integrirovannoy struktury biznesa v kontekste kontseptsii sbalansirovannykh pokazateley // Biznesinform, ekonomika № 8, 2010 - S 82-86
Keywords:
rating, the cost, balanced scorecard, strategy map, integrated structure.