STRATEGIES OF INVESTMENTS’ ORGANIZATION FOR PROJECTS’ FINANCING
( Pp. 196-198)

More about authors
Gelfer Leonid Grigorievitch soiskatel NII Schetnoy palaty Rossiyskoy Federacii.
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the article strategies of investor, in concordance with which it has to decide to practice investments in the conditions of ambiguity, are described, and it is shown that in this sense the straight investing is one of the most risky for investor in that part, which is connected with the duration of project’s realization and with a great number of different accidental factors.
How to Cite:
Gelfer L.G., (2013), STRATEGIES OF INVESTMENTS’ ORGANIZATION FOR PROJECTS’ FINANCING. Business in Law, 1: 196-198.
Reference list:
Balabanov I.T. Risk-menedzhment. M.: Finansy i statistika, 2006. 188 s.
Bartenev S.A. Ekonomicheskie teorii i shkoly. Kurs lektsiy. M.: Bek, 1996. 352 s.
Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoy ekonomiki: Uchebnik / Pod obshch. red. Kushlina V.I. M.: Izdatel stvo RAGS, 2002. 832 s.
Kasatov A.D., Matienko N.N., Rimer M.I. Ekonomicheskaya otsenka investitsiy: uchebnik. SPb.: Piter Press, 2008. 473 s.
Troitskaya N.L. Sotsial no-ekonomicheskaya otsenka investitsiy v munitsipal noe zdravookhranenie: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.05. Ekaterinburg, 2009. 25 s.
SHapiro V.D. Upravlenie proektami. SPb.: DvaTrI, 2006. 610 s.
KHalikova G.R. Ekonomicheskaya sushchnost i znachenie investitsiy na makro- i mikrourovne: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.05. Ekaterinburg, 2009. 23 s.
Podshivalenko G.P., Lakhmetkina N.I., Makarova M.V. Investitsii: Uchebnoe posobie. M.: KNORUS, 2004. 176 s.
CHetyrkin E.M. Finansovyy analiz proizvodstvennykh investitsiy. M.: Delo, 2008. 256 s.
Keywords:
investment, the project, reproduction, funding, funds.