THE WEB OPGANIZATIoNS IN THE EVOLUTION OF REGIONAL ECONOMICAL SISTEMS
( Pp. 214-217)

More about authors
Khilko Nina Alexandrovna kandidat ekonomicheskih nauk, docent
RGSU (dep. in Anapa)
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
He article is about power of Web Organizations, which may be use in the evolution and transformation of regional economic systems of contemporary Russia. Their contribution to innovational modernization of the regional economic systems is estimated.
How to Cite:
Khilko N.A., (2013), THE WEB OPGANIZATIONS IN THE EVOLUTION OF REGIONAL ECONOMICAL SISTEMS. Business in Law, 1 => 214-217.
Reference list:
Ovchinnikov V.N., Kolesnikov YU.S. Siluety regional noy ekonomicheskoy politiki na YUge Rossii. Rostov na Donu: YUFU, 2008.
Barinov V.A., ZHmurov D.A. Razvitie setevykh formirovaniy v innovatsionnoy ekonomike // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2007. № 1.
Parinov S.I. K teorii setevoy ekonomiki. Novosibirsk: IEOPP SO RAN, 2002.
Strategiya sotsial no-ekonomicheskogo razvitiya Krasnodarskogo kraya na period do 2020 goda. Krasnodar, 2008.
Meyr K., Devis S. ZHivaya organizatsiya. M.: Izdatel stvo Dobraya kniga , 2007.
Bugorskiy V.N., Sokolov R.N. Setevaya ekonomika i proektirovanie informatsionnykh sistem. SPb.: Piter, 2007.
Franke U.J. Managing Virtual Web Organizations in the 21st Century: Issues and Challenges. Pennsylvania: Idea Group Publishing, 2002.
KHil ko N.A. Korporatsii v protsesse modernizatsii regional nykh ekonomicheskikh sistem // Biznes v zakone №1 ,2011, s. 302-304.
Keywords:
the network organization, region, development, economic system.


Related Articles

12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 173-177 Issue №2928
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF NEW AND IMPROVEMENT OF EXISTING AND DEVELOPING LOCAL MARKETS (FOR EXAMPLE, AGRICULTURAL, NUTRITIONAL, ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES)
region sustainable regional development regional socio-economic system the local market for environmental goods and services
Show more
10. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 207-209 Issue №3231
FOREIGN EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF EFFICIENT FUNCTIONING OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF SERVICES
services marketing supply and demand factor development
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 168-172 Issue №2928
DIRECTIONS OF SOLVING THE PROBLEM OF ENSURING STABLE AND BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION
region regional development regional socio-economic system balance resistance
Show more
12. OTHER Pages: 196-198 Issue №5694
POLITICAL KONFLIKTOGENNOST RELATIONS «CENTER-REGION» (THE CASE OF THE FRENCH REPUBLIC)
center region regional policy conflict conflicts
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 191-193 Issue №10779
IDENTIFICATION OF VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF EDUCATION ON THE BASIS OF MARKET INSTRUMENTS
Education development potential market-based instruments marketing
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 178-181 Issue №2928
The service and net resources of regional evolution
network subregional level development
Show more
10. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 210-213 Issue №3231
DIRECTIONS OF THE STATE REGULATION OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND STRENGTHENING OF THE REGIONAL COMPONENT OF THE STATE ECONOMIC POLICY
The agro-industrial complex development state regulation grain market
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 219-222 Issue №4029
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
management innovation development the system of labour human capital
Show more
INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 194-195 Issue №2286
Innovative development of economy of Russia on a basis strategic paradigm of management
innovation development strategy factors economy
Show more
12. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 191-193 Issue №2928
THE PROBLEM OF LOW COMPETITIVENESS OF THE REGION KMV ON THE WORLD MARKET OF TOURIST SERVICES AND POSSIBLE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Globalization region competitiveness recreation and tourism services
Show more