Enterprise risks and their optimisation
( Pp. 145-148)

More about authors
Anokhin S.A. k.e.n., docent kafedry «Finansy i kredit».
The Moscow state industrial university
Abstract:
In article features of enterprise risks, their influence on economic growth taking into account the factor of uncertainty and structural conversion’s measurements in economy of the modern period reveal. The system approach on revealing of variety of risk factors and acceptance of optimising decisions on their minimisation is offered.
How to Cite:
Anokhin S.., (2013), ENTERPRISE RISKS AND THEIR OPTIMISATION. Business in Law, 1 => 145-148.
Reference list:
Kondrashin S.V. Model uravneniya riskami pri vzaimodeystvii printsipala i agentov s raznym otnosheniem k risku // Ekonomika i matematicheskie metody Vypusk 3 (iyul -sentyabr 2007 g.), s. 34
Kleyner G.B. Riski promyshlennykh predpriyatiy //Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. 1994, №5, s. 32.
Lapusta M.G., SHarshukova L.G. Riski v predprinimatel skoy deyatel nosti. M.: Infra-M, 1998, s. 172.
Plotkin B.K. Vvedenie v kommertsiyu i kommercheskuyu logistiku. SPb.: Izd-vo SPbUEF, 1996, s. 143.
Polovinkin P., Zozulyuk A. Predprinimatel skie riski i upravlenie imi (teoretiko-metodologicheskiy i organizatsionnyy aspekty) //Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. 2006,№9.
Skamay L. Sistemnost na pole neopredelennosti. Kompleksnyy analiz startovogo i final nogo urovney predprinimatel skogo riska //Risk. -2008,№2, s. 48.
SHmidt K.A. Organizatsiya i praktika birzhevoy torgovli v SSSR. M.: Ekonomicheskaya zhizn , 1927, s 98.
Keywords:
entrepreneurship, uncertainty, the optimization of the risk, the transformation process.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-21 Issue №19821
Improving the Institutional Environment for the Development of High-Tech Industry in Russia
institutional environment high-tech sectors industry entrepreneurship digitalization
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 151-156 Issue №5518
FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF INNOVATIVE BUSINESS STRUCTURES
competition competitiveness competitive potential entrepreneurship business structure
Show more
SPECIALTY 12.00.03 Pages: 124-126 Issue №14694
COUNTER-SANCTIONS AND «ECONOMIC WARS»: A POSITIVE VECTOR FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND QUASI-ECONOMIC ACTIVITY?
entrepreneurship state law regulation economy
Show more
8. Economic Theory Pages: 101-104 Issue №3758
CLASSICAL POLITICAL ECONOMY OF THE ROLE OF THE ENTERPRISE SECTOR IN THE ECONOMY
entrepreneurship classical political economy the role of entrepreneurship
Show more
14. LEGAL SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES Pages: 121-124 Issue №9237
KAZAKHSTAN LEGISLATION ON BUSINESS ACTIVITY: HISTORY OF FORMATION AND CURRENT STATE
entrepreneurship business activities co-op trading activity trade legislation
Show more
9. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 152-153 Issue №12273
SOME ASPECTS OF EFFICIENCY OF LEGISLATIVE REGULATION OF SMALL ENTERPRISE
small business entrepreneurship state-legal regulation the law
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 130-133 Issue №2768
Place, role and state functions in regulation of a reproduction cycle of business activity
the state entrepreneurship place the role function
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 150-153 Issue №4029
SEVEN STEPS ON THE WAY OF SMALL BUSINESS TO SUCCESS
entrepreneurship the business environment property support procurement lending
Show more
ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 141-144 Issue №2286
Character conversion’s processes and their influence on competitiveness of business
competitiveness entrepreneurship the transformation process efficiency regulation
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 144-147 Issue №4210
Strategic alternatives to enhance the competitiveness of native small innovative enterprises
innovation entrepreneurship small business structure competitiveness development strategy
Show more