EVOLUTION OF WORLD STANDARDS OF MONEY AND THE PROBLEM OF STABILITY MEASURES COST
( Pp. 246-250)

More about authors
Anischenko Alesandr V. Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor; Associate Professor of the Department of Economic and Financial Investigations of the Higher School of State Audit
Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Due to Russia's membership in the WTO and the crisis in the global economy, the problem of stability of the national financial system and ensure the effectiveness of management of the economy currently acquired greater urgency. One of the problematic issues in this area is the stability of the world and rates of national currencies as a fundamental measure of value. The paper analyzes the key aspects of the evolution of standards of world currencies, realizing the function of the universal measure of value and its impact on the national economy. Concluded that the problem of the effectiveness of state regulation of the national economy in modern conditions is not just a change in functional relationships within the national economic system, to modify the object of regulation that is increasingly internationalized, but also to change the essence of the universal meter cost − money that have lost their material basis.
How to Cite:
Anischenko A.V., (2014), EVOLUTION OF WORLD STANDARDS OF MONEY AND THE PROBLEM OF STABILITY MEASURES COST. Business in Law, 1: 246-250.
Reference list:
Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Adopted at the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 22, 1944. Entered into force December 27, 1945. Amended effective July 28, 1969.
Robert Triffin, Our International Monetary System: Yesterday, today and tomorrow, 1968.
Anishchenko A.V. Rossiya v sisteme global nykh riskov: dollarizatsiya kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti strany // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii. 2011, № 6. s. 103-106.
Anishchenko V.N. O sovremennoy teorii i metodologii issledovaniya problem bezopasnosti strany. // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii, 2009. № 4. - s. 8-13.
Anishchenko E.V. Inflyatsionnye ozhidaniya i ekonomicheskoe razvitie Rossiyskoy Federatsii // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii, 2009. № 11. - s. 12-18.
Bonner U., Uiggin E. Sudnyy den amerikanskikh finansov: myagkaya depressiya XXI v.- M.: Infra-M, 2007.
Efimov V. Ekonomika iz nauki prevratilas v sredstvo zaklinaniya stikhiy / gazeta Nevskoe vremya , 27 noyabrya 2008.
Kondratov D.I. Denezhno-kreditnaya politika v stranakh Evropy // Ekonomicheskiy zhurnal VSHE.- №2 2011.
Sviridov O.YU. Den gi Kredit Banki. M.: MarT, 2009.
Timnichenko M.YU. Istoriya stanovleniya i razvitiya mirovoy valyutnoy sistemy. // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. №5. 2010.
Keywords:
a measure of value, money, the circulation of money, currency, the world monetary system, the national economy, financial system.