Rudenko Artem Valerievich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy.

Russian State University of Justice. Branch: Crimea branch