Ovsepyan Zhanna losifovna

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: zaveduyuschaya kafedroy. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvennogo (konstitucionnogo) prava

Southern Federal University