Tsechoev Valery Kulievich

d-r yurid. nauk. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava

Russian State University of Justice. Branch: Rostov branch