Abdurakhmanov Sultan Mukaromovich

docent, kandidat tehnicheskih nauk, zaveduyuschiy kafedroy «Informacionno-obrazovatelnye tehnologii»

Fergana branch of the Tashkent university of information technologies