Chaadaev Sergey Grigorievich

d-r yurid. nauk. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Rossiyskaya akademiya narodnogo hozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente RF. Podrazdelenie: kafedra finansovogo prava.

Russian academy of National economy and Public administration under the President of RF