Yakovleva Irina

aspirantka kafedry Predprinimatelskogo prava MGYuA im. O.E. Kutafina