Khalimbekov Khadgimurad Z.

doktor ekonomicheskih nauk. Dolzhnost: professor kafedry tamozhennoe delo. Podrazdelenie: kafedra tamozhennogo dela

Dagestan State Technical University