Mashkova Ekaterina Victorovna.

Dolzhnost: assistent. Mesto raboty: MGU imeni M.V. Lomonosova. Podrazdelenie: Yuridicheskiy fakultet, kafedra mezhdunarodnogo prava

Moscow State University named after M.V.Lomonosov