Emelianova Natalia Nikolaevna

d-r yurid. nauk. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Rossiyskiy universitet druzhby narodov. Podrazdelenie: kafedra mezhdunarodnogo prava

Peoples’ Friendship University of Russia