Solodovnikov Sergey Yu.

d-r ekon. nauk, professor, zaveduyuschiy kafedroy «Ekonomika i pravo»

Belarusian National Technical University