Ivanov Oleg V.

doktor ekonomicheskih nauk, professor kafedry gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomiki

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration