Fedorov Sergey F.

generalnyy direktor

JSC «Ryazan design Institute»