Betanov Vladimir V.

doktor tehnicheskih nauk, professor, nachalnik centra AO «Rossiyskie kosmicheskie sistemy»

JSC «Russian Space Systems»