Afanasyev Mikhail V.

akademik Rossiyskoy akademii kosmonavtiki im. K.E. Ciolkovskogo, kand. ekon. nauk, docent

Institute of Space Technologies of the Peoples’ Friendship University of Russia