Nazyuta Sergey V.

prorektor po kommercheskoy deyatelnosti

Peoples’ Friendship University of Russia