Shayakubov Diyor Bahtiyarovich

mladshiy nauchnyy sotrudnik laboratorii kosmicheskih luchey

Physical-Technical Institute, «Physics-Sun». Uzbekistan Academy of sciences