Lukashov Nikolay V.

kandidat fiziko-matematicheskih nauk, docent; veduschiy nauchnyy sotrudnik, Akademiya upravleniya MVD Rossii; docent kafedry

Management Academy of the Ministry of the interior of Russia , Moscow, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-4603-7533