Milovidova Svetlana Fedorovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Moskovskiy universitet MVD Rossii imeni V.Ya. Kikotya. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava

Moscow University of MIA Russia named after V.Ya. Kikot