Khozaev Pavel Borisovich

podpolkovnik policii, adyunkt.

Management Academy of MIA Russia