Abesalashvili Marine Zaurovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo i trudovogo prava

Adyghe State University