Rubtsova Natalya V.

kand. yurid. nauk, docent, docent Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i upravleniya, docent Novosibirskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta

Novosibirsk State University of economics and management; Novosibirsk State Technical University