Bobrova Marina B.

aspirant kafedry proizvodstvennogo menedzhmenta i marketinga

the Moscow Aviation Institute (National Research University)