Stepanova I.Yu.

adyunkt, starshiy leytenant policii.

Management Academy of MIA Russia