Dmitrienko Sergey Alexandrovich

kand. yurid. nauk, federalnyy sudya. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra gumanitarnyh i pravovyh disciplin.

Russian University of cooperation. Branch: Volgograd cooperative Institute