Artemyeva Yu.A.

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent.

Peoples' Friendship University of Russia