Mejidov Ismail Sendaga oglu

aspirant. Mesto ucheby: Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet imeni O.E. Kutafina . Podrazdelenie: kafedra kriminologii i ugolovno-ispolnitelnogo

Moscow State law University named after O.E.Kutafin (MSLA)