Kovirshina Maria Nikolaevna

studentka. Mesto ucheby: Rossiyskiy himiko-tehnologicheskiy universitet imeni D.I. Mendeleeva (RHTU). Podrazdelenie: yuridicheskoe otdelenie.

Russian chemical-technological University named after D.I.Mendeleev