Grakhov Valery Pavlovich

doktor ekonomicheskih nauk, professor, zaveduyuschiy kafedroy «PGS»

FGBOU VPO Izhevsky state university of M. T. Kalashnikov