Borisenko Lyudmila Valentinovna

Dolzhnost: prepodavatel. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin.

Russian State University of Justice. Branch: Rostov branch