Petrov Vyacheslav Vladimirovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Rossiyskaya akademiya pravosudiya. Filial: Privolzhskiy filial. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Russian Academy of Justice. Branch: Volga Branch