Shustrov Dmitry G.

kandidat yuridicheskih nauk, nauchnyy sotrudnik kafedry konstitucionnogo i municipalnogo prava yuridicheskogo fakulteta

Moscow state University named after M. V. Lomonosov