Kakeshov Bakyt D.

kand. yurid. nauk, docent kafedry ugolovnogo prava i processa yuridicheskogo fakulteta

The Kyrgyz National University named Zh. Balasagyn