Tomilin Oleg Olegovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Mordovskiy gosudarstvennyy universitet im. N.P. Ogareva. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvennogo i administrativnogo prava

Mordovian state University named after N. P. Ogarev