Boutikov Sergey Ivanovich

Dolzhnost: prepodavatel. Mesto raboty: Belgorodskiy yuridicheskiy institut MVD Rossiyskoy Federacii imeni I.D. Putilina. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki

Belgorod Law Institute of MIA Russia named after I.D. Putilin