Svechnikova Natalia Victorovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plehanova. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo prava i processa

Russian University of Economics named after G.V.Plekhanov