Zhadyaeva Marina A.

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent kafedry publichnogo prava

Saransk cooperative institute (branch) of the Rus-sian university of cooperation