Gordeev Nikita S.

aspirant kafedry ugolovnogo i ugolovno-ispolnitelnogo prava

the Saratov State Law Academy